Účetnictví

Účetnictví zpracujeme pro:

 1. společnosti s ručením omezeným
 2. odštěpný závod zahraniční právnické osoby
 3. společenství vlastníků jednotek
 4. příspěvkové organizace

Dále nabízíme daňovou evidenci pro:

 1. osoby samostatně výdělečně činné podnikající na základě živnostenského oprávnění
 2. osoby samostatně výdělečně činné podnikající bez živnostenského oprávnění (řízení a správa finančních trhů, pronájem bytových prostor …)

Jsme připraveni Vám zajistit všechny potřebné registrace související s předmětem Vašeho podnikání. Vedeme účetní knihy a jiné evidence dle platných norem a postaráme se o rychlé a správné zaúčtování všech dokladů. Doklady můžeme přebírat přímo ve Vaší kanceláři. Budeme Vás zastupovat u všech kontrol ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven … Pomůžeme Vám s vyplněním výkazů pro statistický úřad nebo je za Vás vyplníme. Připravíme podklady pro žádost o bankovní úvěr, finanční leasing … a pro SVJ zpracujeme roční vyúčtování služeb. V případě potřeby Vám nabízíme rekonstrukce účetnictví a daňové evidence.

Mzdy

V oblasti personalistiky a zpracování mezd jsme schopni nabídnout ucelený servis, který zahrnuje především:

 • ve vztahu ke klientovi
  1. vypracování pracovních smluv pro hlavní pracovní poměry, dohody o PP a PČ
  2. přichystání potřebných dokladů ke splnění požadavků na ochranu osobních údajů (GDPR)
  3. vystavení příkazů k úhradě na všechny platby ve formátu PDF a datových souborů pro pohodlné zadání platby v elektronickém bankovnictví …
 • ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, správě finanční a sociálního pojištění
  1. přihlášení organizace a zaměstnanců
  2. po zpracování mezd odeslání měsíčních přehledů, žádosti o vrácení daňového bonusu
  3. vystavení a odeslání evidenčních listů důchodového zabezpečení, roční zúčtování daně z příjmů
 • ve vztahu k zaměstnancům
  1. vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech
  2. zápočtové listy
  3. potvrzení o příjmu …

Tyto základní služby jsme schopni individuálně rozšířit podle Vaší potřeby. Účastníme se všech kontrol ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven …

Daně

V oblasti daní je naším cílem Vám maximálně zjednodušit a ulehčit práci při plnění Vašich zákonných povinností. Jsme schopni především nabídnout:

 1. vyplnění registrací ke všem daním
 2. vyplnění všech druhů daňových přiznání
 3. připomenutí termínů pro splnění Vašich daňových povinností, odeslání příkazu k úhradě do Vaší emailové schránky
 4. zajištění odkladu termínu pro podání daňových přiznání na základě plné moci

Účastníme se všech kontrol ze strany finančního úřadu. Jsme pro Vás k dispozici pro okamžité konzultace osobně, telefonem či mailem.

Reporty

Pro správné řízení Vaší společnosti a další plánování je nutné mít k dispozici správné informace. Ty Vám pravidelně podáváme a mohou to být například:

 1. hospodářský výsledek
 2. neuhrazené závazky a pohledávky
 3. včasné připomenutí termínu pro splněních daňových povinností

V případě nejasností v předaných dokladech Vás neodkladně informujeme a společně problém řešíme. Tyto základní služby jsme schopni individuálně rozšířit podle Vaší potřeby.

Nenašli jste, co jste hledali? Obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem na telefonním čísle 602 774 702 nebo prostřednictvím e-mailu info@liborkiss.cz.

Další kontakty